Vad hände med Lasse Schmidt och VagaBond 4,7 protoypen?

ÖverÖstersjön00

Hur slutade roddprojektet över Östersjön? 

Efter en hel del diskussioner och framför allt spekulationer på olika bloggar och forum på Internet efter Lasse Schmidts misslyckade försök att ro över Östersjön bestämde vi oss för att svara i Öppet Forum med följande:

Som många av er redan har observerad i media gick det tyvärr inte så bra för Lasse Schmidt och vår VagaBond 4,7 Prototyp i försöket att ro "non-stop" över Östersjön. 

Jag har dragit mig ganska länge för att svara på spekulationer (bla i olika forum på internet) ang. prototypen av en båt som (kanske) ligger på Östersjöns botten just nu. Det är på grund av mitt intresse för rodd och friluftslivet som jag har tagit fram en båt som jag vill dela med alla andra som tycker som jag. Båten i färdig form marknadsförs av mitt företag ROW Scandinavia AB. Efter några vilda spekulationer tycker jag att det är dags för att personligt och i öppet forum, svara på frågan, Lasse Schmidt och prototypen VagaBond 4,7….. 

VagaBond 4,7 är för mig en dröm som har utvecklats under de senaste 6 åren. Under den tiden har jag på mer än heltid hållit på med min stora passion - rodd. Inte tävlingsrodd, men kustrodd, motionsrodd och långfärdsrodd. All kunskap, feedback (från hundratals kunder samt från äventyrare som Kustrodderskan, Louise Rosenqvist och Östersjöroddaren Lasse Schmidt) plus egen hands-on erfarenhet har jag sugit åt mig, samlat på mig och plogat tillbaka i en enda båt - VagaBond 4,7. 

Målsättningen och ambitionen var att den skulle vara - "Roddbåtens svar på havskajaken"… en helt ny typ av roddbåt. Den skulle vara den första av en ny generation av mycket säkra och sjödugliga roddbåtar med egenskaper som ska förenkla och uppmuntra till längre resor längs kusten, eller på oskyddade vatten. Den skulle även vara perfekt lämpad för ett vanligt motionspass i vilket väder som helst. 

Mycket av inspirationen kommer från havskajaker och även en del av utrustning och detaljer är lånat därifrån. En del kommer även från kappseglingsjollar, havskappseglingsbåtar samt surfbåtar. På designsidan har jag än en gång förlitat mig på Hans Friedel, inte minst pga. den fantastisk bra erfarenhet som vi har haft med eXplorer 4,6 - som han har ritad för oss, - men även mycket pga. just hans breda erfarenhet i design av havskajaker.

Det var inte roligt när det gick fel för Lasse. Vi har lagt ner mycket tid för att försöka reda ut orsaken och nästan ännu viktigare för oss, hur man kan undvika liknande händelse i framtiden. Här är en del observationer, funderingar och åtgärder som vi redan har kommit fram till:

Grundfrågan: Varför sjunker en båt?
Svar: På grund av okontrollerbar/okontrollerat vattenintrång

Konsekvensfrågan: Hur kunde man undvika okontrollerat vattenintrång i Prototypen av VagaBond
Svar: Nu med facit (nästan) i hand och innan man förenklar svaret allt för mycket, finns det några viktiga och intressanta faktorer och händelser att känna till…:?

Lasse Schmidt är en ÄVENTYRARE som gärna ville testa gränserna, på sig själv och på utrustningen. Han fick på EGET ansvar LÅNA en PROTOTYP av en ny båt, VagaBond 4,7 som jag utvecklar. Vi har inte tvingat honom eller satt press på honom till detta äventyret. Han har frågat oss om han kunde låna en båt.? 
 
PROTOTYPEN är bara ett steg i utvecklingen av en ny båt och får inte förväxlas med den riktiga slutprodukten. Där kan vi nämna att produktionen av VagaBond 4,7 - den riktiga CE märkta produktionsbåten som skall användas till försäljning, kommer inte igång före tidigast december 2008. Leveranser till första slutkunder bör komma igång under januari 2009.
 
PROTOTYPEN som Lasse lånade var långt ifrån färdig men vi var glada över möjligheten att genom Lasse, testa båten i en miljö som är ganska långt utöver det som båten egentligen är avsedd för. Det är mycket viktigt för oss att testa och prova en produkt innan vi färdigställer den för produktion och denna möjlighet var unik? 
 
PROTOTYPEN hade några brister som vi alla (inklusive Lasse) visste mycket väl om redan innan Lasses äventyr. Alla inblandade viste bl.a. att de (3) vattentäta skott som VagaBond var designad med fanns i PROTOTYPEN men att de INTE var vattentäta. Om prototypen har varit byggd på samma sätt som vi kommer att bygga våra produktionsbåtar (med vattentäta skott) hade den ALDRIG kommit i närhet av att sjunka. Båten ska flyta med ett vattenfyllt skott. ? 
 
Pga. tidsbrist inför Lasses äventyr har vi inte prioriterat det komplicerade/tidskrävande arbetet med att säkerställa vattentäta skott på vår one-off byggda PROTOTYP. Trist, men det händer lätt att man prioriterar bort vissa saker när man hamnar i en tidsbrist inför ett äventyr med en deadline. ? 
Vi har inte hunnit med att testa självlänssystemet i båten så mycket som vi hade velat. Tester som vi genomförde var under milda förhållanden. Därför utrustade vi PROTOTYPEN med gummiproppar som för säkerhets skull satt fast på en tamp i sittbrunnen. Meningen var att man skulle kunna täppa till genomförningen om den skulle brista. (Enligt Lasse visade det sig sedan att självlänsen har fungerat utmärkt när stora vågor bröt över båten)? 
 
I botten av fotbrunnen fanns det även en sugläns monterat för att länsa sista några liter vatten som samlas under vattenlinjen i fotbrunnen. Det är en aktiv läns som bara fungerar när man har en viss framfart genom vattnet. (Samma systen som finns på segeljolle) Det är en relativ liten volym som samlas där och har ingen betydelse för säkerheten i båten. Det är bara lite irriterande att ha vatten som skvalpar när man ror. På PROTOTYPEN har suglänsen inte fungerat så bra som vi hade tänkt oss. Enligt Lasse var den ganska dålig. Tack vare hans feedback, har vi flyttat placeringen av länsen i produktionsbåtarna. (Tack Lasse!)?
 
För extra säkerhet kunde vi ha utrustat PROTOTYPEN med uppblåsbara flyttankar i lastutrymmet. Samma tankar som vi använde oss av på den eXplorer 4,6 med som Lasse tidigare har försökt att ro till Gotland med. (Äventyret blåstes då av efter 2 försök). Anledningen var sjösjuka eller illamående) I stressen för att färdigställa prototypen innan Lasses deadline var det ingen som tänkte på att flytta över tankarna till den nya båten. …Förberedelse igen?? 
 
En viktig fråga är: - var eller varför har båten tagit in vatten? Och i sådana mängder? Svaret kunde ha varit så enkel som att det var på grund av en lucka som inte var stängd (en lucka var öppen efter att Lasse rättade upp båten strax innan han blev upplockad?), eller mer alvarligt - kanske pga. en slang som har lossnat? Tyvärr är det ingen idé att spekulera om anledningen eftersom inte ens Lasse, som var på plats i båten, kan förklara anledningen till vattenintaget. Därför förstår jag inte riktigt var spekulationen här i forum kommer ifrån, att det ska vara en genomföring som har lossnat? Om det hade varit en slang som hade lossnat och Lasse hade upptäckt felet, hade det då varit ganska enkelt för honom att åtgärda detta. I sittbrunnen på båten, fanns det gummiproppar på en lina som var avsedd just för att täppa igen genomföringen om det skulle behövas.? 
 
Det var förmodligen inte så enkelt för Lasse att få reda på var eller varför båten har tagit in vatten. Eller ännu viktigare för honom just då, att åtgärda felet som skulle ha uppstått under sista 5 -6 timmar av hans resa. Det var mörkt när det hände och Lasse var rätt slut efter mer än 2,5 dygns oavbruten rodd. Han var även mycket nedkyld. Kanske en kombination av utmattning och fel klädsel? ? 
 
När Lasse kom ombord på lastfartyget var han barfotad och endast klädd i shorts, tröja och flytväst. Redan kvällen innan han blev upplockad nämnde han att han frös och oavsett hur mycket han rodde fick han inte upp värmen i kroppen. Vad gäller klädseln tycker jag att det saknades en torrdräkt, flytöverall eller liknande. En billig försäkring om man hamnar i vattnet eller sitter på en öppen båt i ur o skur? 
 
Enligt vår bedömning hade Lasse för övrigt all säkerhetsutrustning i båten som man behöver för en sådan resa. På vår uppmuntran gick han även på VHF kurs för att lösa ett certifikatet innan resan. I båten fanns en VHF radioenhet, mobiltelefon, sattelittelefon, nödsignaler/raketer samt handbloss och inte minst, en SPOT-utrustning som via satellit skickat exakt position vilket vi kunde följa var tionde minut på Internet. Den kan även larma SOS med positionens angivelse via en knapptryckning.? 
 
När en person håller på med en fysisk aktivitet som klättring, cykling, paddling eller rodd, oavbrutet och utan sömn under en lång tid (i detta fall 2 - 3 dygn) och bara får näring i form av en ganska enformig diet, kan det vara svårt att själv veta hur klart man är i huvudet till slut. Även om man själv tror att man handlar rationellt, behöver det inte vara fallet. Tillståndet kan förvärras om personen dessutom är nedkyld och kanske även sjösjuk. Vi vet att Lasse inte har tagit många årtag under sista 7 - 8 timmarna av hans resa. Han drev för vinden i upp till 3 meters vågor, på en spikrak kurs söderut tills han blev upplockad. Vi märkte det på loggen från hans SPOT. Flera andra roddintresserade som har följt Lasses framgång på webben har också märkt att något var på tok och ringde eller "mailade" mig då de var oroliga.? 
 
Det var vid 4 tiden på morgonen som Lasse blev upplockad. Det är oklart varför han inte har kontaktad någon innan läget blev så allvarligt. Han ringde med satellit telefonen eftermiddagen innan och informerade att han skulle göra en mindre kursjustering och försöka landa i lä (Södra sidan) av Dagö. Några timmar senare, när han tar ett dramatiskt beslut och en radikal kursändring där han bestämmer sig för att sikta på Gotland istället, informerar han inte någon. Han var nära en farled med ganska mycket fartygstrafik. Han hade telefonen och skulle det ha varit ett problem, kunde han ha tagit kontakt via VHF.? 
 
Tack vara SPOT-sändaren visste vi redan 6 - 7 timmar innan Lasse skickade nödsignaler att något var riktigt på tok. Lasses bror och jag hade redan kvällen innan löpande kontakt när vi bl.a. märkte på SPOT att han hade slutat ro. Fr.o.m. midnatt hade jag själv löpande dialog med Sweden Rescue och på deras begäran med Rescue Estonia som är ansvarig för området där Lasse befann sig. (Senare kontaktade jag även Rescue Finland efter det visade sig att den Estniska räddningshelikoptern var trasig). Vi/jag ville förbereda vägen för en snabb utryckning om det skulle behövas. Strax innan Lasse skickade nödsignaler bestämde vi oss för att dra igång utryckningen. Då hände allting plötsligt samtidigt: Först informerade jag Sweden Rescue om vårt beslut. Enligt överenskommelse tidigare under kvällen larmade jag personligen Rescue Estonia som skulle vara ansvarig för insatsen. Samtidigt som jag talade i telefonen med Estlänningarna ringde David, Lasses bror och informerade att en nödsignal har kommit in från SPOT och under pågående samtal informerade Estlänningarna mig att nödraketer har observerats från ett lastfartyg i samma position och att de har blivit kontaktat av SPOT ang ett SOS. Inte lång därefter fick jag besked från Estlänningar att Lasse var upplockad men kraftigt nedkyld och kanske skulle behöva läkarvård. Då var det helikoptern i Finland som gällde igen. Samtidigt som jag kontaktade Finnarna fick vi ett nytt besked från befälhavaren på fartyget att Lasse var ok, nedkylning var inte så allvarlig. Han omhändertas på fartyget och vi kan hämta honom i Haminnen, Finland senare på dagen. ? 
 
När jag träffade kaptenen på fartyget senare under dagen, konstaterade vi en till sak som kunde ha varit bättre. Positionslanternan på båten verkade inte ha fungerat den sista tiden. När de försökte lokalisera Lasse i mörkret, visade det sig vara mycket besvärligt. En strobe/blixtljus hade gjort det mycket enklare att hitta honom.? 
 
Vädret är nästan den viktigaste faktorn när man planerar ett sådant äventyr. Personligen skulle jag inte våga ge mig iväg om jag inte är mycket säker att jag har en stabil väderprognos för den planerade passagen. I Lasses fall var det långt ifrån vindstilla, Prognosen var medvind som skulle svänga och till slut vända till en ganska kraftig motvind. Om hans beräkning hade hållit skulle han precis ha klarat sig över innan vridningen. Rodden tog längre tid än vad Lasse hade tänkt sig. Vridningen till motvind kom precis som i prognosen och innan har var framme. Om det är någonting som man inte vill handskas med nar man är trött och utmattad, är det att ro i en kraftigt motvind - och så blev det. Hade han mer tid på sig och ingen deadline för att börja jobba igen, kunde han avvaktat tills det var 100% säkert att väderförhållandena var OK och att han skulle klara av korsningen med en bra tidsmarginal.
 
MEN - Lasse var nästan framme! Han hade bara ett par mil kvar till Estland innan han vände. Han hade då rodd nästan 200 km i 1,5 till 2 meters vågor i medvind, halvvind och till slut upp till 3 meters vågor i motvind. Vågorna bröt över båten ibland. Det var ingen lätt match och han var nästan i mål! För större delar av hans resa var vindstyrkan över 10 m/s och i slutet av resan var det betydligt mer! Att komma så långt är en riktigt bragd! Att han hade otur i slutet av resan ska inte lägga en skugga över vad han redan har åstadkommit…! 
 
 
RIKTIGT BRA JOBBAT LASSE! !

Slutsats och Svaret på konsekvensfrågan som vi ställde tidigare ang. "hur man kunde undvika okontrollerat vattenintrång i Prototypen av VagaBond"
Svar: PROTOTYPEN sjönk pga. att den saknade vattentäthet i de 3 designade vattentäta skotten. Hade det fungerat, skulle vattenintrånget begränsats till en mindre och hanterbar volym. 
Om vattenintrånget hade skett i ett begränsat utrymme (skott) hade båten flutit på volymen av luft som var kvar i övriga skott. Det hade varit enklare för en alert roddare att identifiera eller spåra orsaken till intrånget i ett begränsat utrymme. Om man väl hittat orsaken, kan problem ev. åtgärdas. 

Fråga: Har händelsen hjälpt oss att förbättra vår slutprodukt "VagaBond 4,7"?
Svar: Ja, absolut!!
Framtidens långfärds- och kustroddare som använder VagaBond 4,7, kommer att ha kontroll över ett "mini fartyg" i lättviktsformat, Många av säkerhets funktioner och faktorer som är inbyggd i båten är i klass med motor- och segelbåtar i 8 - 10 meters storlek…Alla nya båtar kommer självklart att vara utrustad med designade vattentäta skott och stuvutrymme.
Fästpunkter för spännband och lastnät inuti lastutrymmena kommer att förhindra att lasten förflyttar sig i de vältilltagna utrymmena. 
Lasten ska hållas ner (och därmed hamnar tyngdpunkten så långt ner i båten som möjligt) för att göra båten ännu mer stabil. I det mycket osannolika fall att båten skulle slå runt - kommer det att bli lättare att rätta upp den om inte lasten hamnar på undersidan av däcket.
Vi kommer förmodligen att öka dimensionen av självlänsorna i sittbrunnens passiva länssystem.
Den aktiva suglänsen till fotbrunnen har vi redan flyttat på samt ökat i kapacitet.
Förbättrad och mer synliga lanterna för båten och ett personligt blixtljus för roddaren ingår i ett långfärds-paket.
Utvändigt och lätt åtkomligt placerat vattentät behållare för nödutrustning som raketer, VHF samt mobiltelefon. Då behöver man inte förstöra vattententsintegriteten i båten genom att öppna en lucka när man som mest vill undvika det.
Fästpunkt för en säkerhetssele i sittbrunnen finns på stora segelbåtar, varför skulle vi inte ha det på vår lilla VagaBond 4,7?
Vattensäckar installerade i utrymmet under sittbrunnen komplett med slang och backventil, ska undvika att man behöver öppna luckor till sjös samt placeringen av vattensäckarna håller tyngdpunkten längst ner i båten för ökad stabilitet.
Nytt el-paket i ett vattentät och enkelt att plocka med sig kassetsystem - Lasse hade problem med el-försörjningen.
Förbättrade fästpunkter för solcellspanel.
Stora överdimensionerade aluminium knapar för förtöjning.
Bogserlina med snabbfäste. 
Mer ergonomisk och bättre planerad prylförvaring i sittbrunnen.
Livlinor för att underlätta att ta sig upp i båten i fall man skulle hamna i vattnet.
Kompass med belysning.
Fällbar riggersystem.
Ny modell av lättviktsluckor från Kajaksport till alla stuvutrymmena.
Nytt halkskyddssystem i sittbrunnen.
Fastmontering med snabbfäste för SPOT sändare på däck.
Fastmontering med snabbfäste för en kombinerad LED sittbrunnsbelysning/pannlampa med rött nattfilter.
Möjlighet att vid behov (extrema äventyr) kunna komplettera flytkraften i båten med uppblåsbara flyttankar i lastutrymmarna.…
...allt som allt…
....vi har fått fram en enastående kustroddbåt med bra roddegenskaper och inbyggda säkerhetsfaktorer som överträffar alla normer…. VagaBond 4,7 kommer att bana vägen för många nya upplevelser….

Sista Fråga: Kommer ROW Scandinavia att sponsra äventyrare i framtiden igen?
Svar: Ja, absolut! Jag skulle aldrig kunna låta bli...!

Men - vi kommer att ställa mer och hårdare krav på planering, förberedelse och realistiska tidsramar. Vi kommer att försäkra oss att personen/-erna i frågan verkligen har bemästrat och testat allt utrustning och färdigheter som krävs för att genomföra projektet. Vi kommer att ställa hårdare krav på planering för vädret och behovet för att inte behöva passa en tidsram som kan påverka beslut eller påtvinga genomförandet i olämpliga väderförhållanden. Vi kanske kommer att lägga mer tyngd på kommunikation under resan. 
Och vi vet redan nu att vi har båtar som kan klara det mesta…!

/Wim Kotzé
ROW Scandinavia AB

ÖverÖstersjön02